MUL’ATA

Bara 2017 A.L.H.tti akka magaalaa Ijaajjitti kan umuriin isaa barnootaaf ga’ee hundii carraa barnootaa akka argattu fi mana barnoota sadarkaa isaa eeggate keessatti akka baratu gochudha.